ÚVOD | MAPA STRÁNEK

  

www.napko.cz

Vítejte na našich stránkách

NAPKO, spol. s r.o. - společnost zabývající se předpínáním mostních konstrukcí, dodáním a instalací volných kabelů a závěsů pro zavěšené a visuté mosty.

Profil společnosti:

Společnost NAPKO, spol. s r.o. byla založena v roce 1992 a vlastní certifikáty ISO 9001:2008, 14001:1999 a 18001:2007. Společnost dodává a instaluje všechny komponenty dodatečně předpínaného systému OVM.M15A v Evropě včetně dodání a instalaci volných kabelů a závěsů pro zavěšené a visuté mosty. Kotevní systém OVM.M15A je určen pro kotvení předpínacích kabelů složených z 1 až 47 sedmidrátových předpínacích lan (pramenců) o jmenovitém průměru 15,24 mm (0,6“) až 15,7 mm (0,62“) s napětím do 1860 MPa na mezi pevnosti.

Jednotlivé díly kotevního systému jsou certifikovány na :
- kotevní sílu lana až 223,2 kN
- síla na mezi pevnosti lana až 279 kN

Součástí certifikačního procesu jsou :
- pravidla pro předpínání
- pravidla pro zhotovení kabelových kanálků
- pravidla pro injektáž
- technologické podmínky výroby kotevního systému OVM.M15A
- zkoušky a protokoly jednotlivých částí

Pro kotvení předpínacích lan použité kotevní čelisti plně vyhovují pro rozměry předpínacích lan od 15,24 - 15,7 mm - kotevní síla 1 lana až 223,2 kN při jmenovité pevnosti lana 1860 MPa. Protože jsou kotevní objímky v tomto smyslu dimenzovány dle EU norem vyhovují i pro předpínací lana o menším jmenovitém průměru 12,5 mm (0,5") a 9,3 mm (3/8").

Jednotlivé kotevní objímky a veškeré příslušenství jsou vyráběny dle předepsané technologie, která je součástí výrobkové certifikace. Roznášecí podložky vyhovují pro pevnost betonu 35 MPa při prvním předpínání a zavedení plné projektované předpínací síly.

Kotvy OVM.M15A je možné, dle požadavků projektu resp. zákazníka doplnit zajišťovacími deskami čelistí, případně krytem kotvy a dalšími doplňky. Kryt výrobce doporučuje používat vždy při injektáži kabelových kanálků cementovou injektáží s následnou demontáží krytu s možností dalšího použití.

Základní prvky kotevního systému OVM.M15A jsou určeny pro předpětí mostních konstrukcí. Kotvení s menším počtem předpínacích lan se také často využívá pro sanaci a statické zajištění staveb pozemních, průmyslových, vodohospodářských a jiných. Společnost NAPKO, spol. s r.o má vlastní know-how (užitný vzor) pro statické zajištění specielně panelových domů.

Kotevní systém kromě kotev obsahuje i spojky kabelů od 1 lana až po 27 lan. Spojky jsou složeny buď z jednolanových spojek nebo kompaktní tělesa vícelanových spojek, a to v sestavě pro dvě až devatenáct lan. Kotevní systém je vybaven i nezbytnými doplňky, které jsou v tomto katalogu uvedeny.

NAHORU

2006-2017 Publikuje firma Napko spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.
2006-2017 Vytvořila firma PROFI IMAGE s.r.o. Všechna práva vyhrazena.